O nás

Informace o nás

Sbor dobrovolných hasičů obce Hořátev je sbor fungující v obci od roku 1887 a čítá celkem 73 členů (stav ke dni 1. 1. 2018). Od roku 2008 funguje u sboru také družstvo mladých hasičů, které nyní čítá celkem 26 členů ve věkové kategorii od 5-ti do 18-ti let.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hořátev je zařazena do kategorie JPO V, tzn. jednotka zabezpečuje výjezd jednoho požárního družstva o zmenšeném početním stavu do 10-ti minut od vyhlášení poplachu. Jednotka v této výjezdové kategorii zasahuje v katastru obce, kde je zřízena, nebo ve své územní působnosti, pokud není určeno operačním střediskem jinak.

Náš sbor dobrovolných hasičů má k dispozici co se týče výjezdové techniky dva automobily:

1) TA MB-Atego – technický automobil disponující základním vybavením pro požární zásah, především pak ale zásahy technického charakteru. Plánuje se také osadit nádrží na 1000 litrů vody a vysokotlakým agregátem s přimísením pěnotvorného roztoku;

2) DA Ford Transit – určený primárně pro dopravu požárních družstev popř. základního hasebního vybavení nebo vybavení na požární sport.