ZPV Velenka

Dne 8. 10. 2016 se uskuteční poslední letošní závody – závod požárnické všestrannosti ve Velence. Sraz mladých hasičů bude v 7:00 před požární zbrojnicí. Teplé věci a pohodlná pevná obuv na běhání nutná!