Všechlapské nasátí

Dne 13. 5. se skuteční Všechlapské nasátí – závody v požárním útoku. Sraz mladých hasičů bude v 12:30 před požární zbrojnicí. Náhradní věci sebou!