Návštěva HZS

V neděli 25.11. bude sraz v 13:00 před požární zbrojnicí. Pojedeme na exkurzi do Nymburka na stanici profesionálních hasičů.